第十四届中美华人纳米论坛

14th Sino-US Forum on Nanoscale Science and Technology

2019年6月20日~6月23日 中国·长沙

14th Sino-US Forum on Nanoscale Science and Technology

Host: Organizing Committee of Sino-US Forum on Nanoscale Science and Technology

Organizers: Hunan University

                     Hunan Provincial Science and Technology Department

                     Changsha Science and Technology Association

                     Xiangjiang New District Administration Commission of Changsha 

Co-organizer: Nano Research

                        Central South University

                        Hunan Normal University1. Conference Theme and Topics

Theme: Nano Science and Technology

Topics:   1. Nano Biology and Medicine Science

               2. Nano Information Device
               3. Nano Photonic Technology
               4. Nano Energy Technology

                 5. In-situ Measurement and Characterizaiton Technology


2. Academic Committee

Charles Lieber       Hongjie Dai             Zhonglin Wang          Younan Xia                Peidong Yang

Jie Liu                    Yunfeng Lu              Yi Cui                         Jianguo Hou              Shoushan Fan

Lijun Wan              Xinhe Bao                Dongyuan Zhao        Lei Jiang                     Zhongfan Liu

Yadong Li              Yi Xie                       Xiaogang Peng          Bo Yang                     Shuhong Yu

Liwei Chen            Nanfeng Zheng       Jun Chen                    Xiangfeng Duan        Liqiang Mai

Shuming Nie         Zheng Hu                Shining Zhu               Wei Huang                Xin Wang

Song Jin                Minghua Liu            Yue Zhang                 Yuliang Zhao             Zhiyong Tang

Kui Yu                   Zuowan Zhou          Shouheng Sun            Weihong Tan               Yu Huang   

Anlian Pan 

3. Organization Committee

Chairman:                    Weihong Tan             Hongjie Dai

Executive Chairman:   Yu Huang                  Anlian Pan

Committee:                     Feng Yu                    Xiao Wang                Shuangyin Wang

                                      Shuangfeng Yin         Jie Liu                        Yong Liu

                                      Yuan Liu                    Jilei Liu                      Bin Yang

                                      Zhenggang Wu         Shiguo Zhang           Xiaobin Zhang               

                                      Zhuo Chen                Jianghua Chen          Kechao Zhou

                                      Huigao Duan             Xidong Duan            Quan Yuan

                                      Dongshen Tang         Zhou Nie                  Jianhui Jiang

                                           Xia Chu                       Lei Liao                       Yongwen Tan

4. Important Time Line

Submission Deadline: May 15th, 2019

Online Registration Deadline: May 15th, 2019

Payment Deadline:May 25th, 2019


5. Conference Date and Place

Date: June 20th - June 23rd, 2019

Venue: Meixi Lake Hotel,Changsha,China

             (梅溪湖金茂酒店)6. Contact Information

Organization Committee          Email:  zhuxiaoli@hnu.edu.cn

Xiaoli Zhu                                 Phone: +86-15873112622


Academic Contacts

Prof.  Shula Chen                     Email: shuch@hnu.edu.cn

                                                  Phone: +86-15273148523